DETAIL KNIHY

AUDITING PRO MANAŽERY [4.VYDÁNÍ K 31.8.2020]

AUDITING PRO MANAŽERY [4.VYDÁNÍ K 31.8.2020]

AUDITING PRO MANAŽERY [4.VYDÁNÍ K 31.8.2020]
Autor: Müllerová, Libuše. Králíček, Vladimír
Nakladatel: WOLTERS KLUWER
EAN: 9788075989079
Žánr: Management
Rok vydání: 2020
Stav: Skladem
Běžná cena: 415 Kč
AKČNÍ CENA: 374 Kč
Anotace

Audit účetní závěrky je proces upravený zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z tohoto důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé. To, že kniha vychází již ve 4. vydání, je dostatečným důkazem pozornosti, kterou odborná veřejnost problematice auditu věnuje. V globalizovaném světě je i disciplína auditu do značné míry globální, a proto se do každého nového vydání autoři snaží co nejlépe zapracovat novinky jak z české právní úpravy, tak z úpravy mezinárodních pravidel auditu. Jednou ze změn posledního období je nový Etický kodex Mezinárodní federace účetních IFAC převzatý Komorou auditorů ČR jako zásadní norma upravující chování auditorů. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání této knihy veškeré legislativní změny platné do konce roku 2020 obsahuje.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.