Svět bez knih?

Kým by byli lidé bez knih? A co by dělali knihkupci bez lidí?

Jan Becher | Knihkupectví Kapitola