DETAIL KNIHY

KAPITOLY Z DIDAKTICKÉ GRAMATIKY

KAPITOLY Z DIDAKTICKÉ GRAMATIKY

KAPITOLY Z DIDAKTICKÉ GRAMATIKY
Autor: Hrdlička, Milan
Nakladatel: KAROLINUM
EAN: 9788024640914
Žánr: Jazykověda
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
CENA: 220 Kč
Anotace

Milan Hrdlička se v monografii, v níž shrnuje své badatelské poznatky a dlouholeté pedagogické zkušenosti, zastavuje u chápání pojmu gramatika, pojednává o vybraných druzích mluvnických popisů přirozeného jazyka a poukazuje na specifika a přínos gramatiky didaktické. Zabývá se rovněž otázkami akvizice jazykového kódu a rolí gramatiky ve vyučovacích metodách cizích jazyků, zvláště v metodě komunikační. Pozornost věnuje také principům výběru a uspořádání mluvnické látky, výkladu neparalelních gramatických kategorií a jevů, názorům na obtížnost určitých kapitol české mluvnice z pohledu nerodilých mluvčích aj. Nabízí též přístupný, názorný, prakticky orientovaný výklad náročnějších gramatických kapitol, např. užití primárních prepozic, zásad slovosledu v češtině, řečové distribuci (ne)dokonavých sloves. Publikace je určena širokému okruhu zájemců o češtinu jako jazyk cizí a druhý.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.