DETAIL KNIHY

KLAVÍRNÍ ŠKOLA PRO ZAČÁTEČNÍKY/BAERENREITER

KLAVÍRNÍ ŠKOLA PRO ZAČÁTEČNÍKY/BAERENREITER

KLAVÍRNÍ ŠKOLA PRO ZAČÁTEČNÍKY/BAERENREITER
Autor: Sarauer. Böhmová. Grünfeldová
Nakladatel: Bärrenreiter Praha
EAN: 9790260101586
Žánr: Noty, Muzikologie
Rok vydání: 2021
Stav: Není skladem
CENA: 329 Kč
Anotace

Tato Klavírní škola pro začátečníky je nejrozšířenější školou hry na klavír v České republice. Jedná se o základní výukový materiál pro ZUŠ a obsahuje všestranná technická cvičení, lidové skladbičky i nezbytné etudy. Jedná se o nové vydání - původní populární klavírní škola byla přepracována na podkladu praktických výsledků učitelů, kteří se školou pracovali. Hudební látka je seřazena metodicky vhodněji, mnohé skladbičky byly upraveny či nahrazeny jinými. V této klavírní škole se tedy spojují mnohaleté domácí zkušenosti se zásadami moderní klavírní pedagogiky. Škola se skládá ze tří hlavních kapitol (průprava před hrou z not; hra z not; výběr skladeb), které se dále člení na jednotlivé podkapitoly a cvičení.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.