DETAIL KNIHY

MATEMATIKA PŘEHLED SŠ UČIVA/EDICE MATURITA

MATEMATIKA PŘEHLED SŠ UČIVA/EDICE MATURITA

MATEMATIKA PŘEHLED SŠ UČIVA/EDICE MATURITA
Autor: Kubešová, Naděžda,Cibulková, eva
Nakladatel: VYUKA.CZ
EAN: 9788086873053
Žánr: Učebnice
Rok vydání: 2008
Stav: Skladem
CENA: 181 Kč
Anotace

Tuto učebnici využijete nejen v průběhu celého středoškolského učiva, ale následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Koncepce knihy vychází z požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky. Učebnice obsahuje celou středoškolskou látku matematiky: • Základy matematické logiky • Množiny • Číselné obory a elementární teorie čísel • Algebraické výrazy • Mocniny a odmocniny • Rovnice a nerovnice • Funkce • Goniometrické funkce a trigonometrie • Planimetrie • Stereometrie • Komplexní čísla • Analytická geometrie • Posloupnosti a řady • Kombinatorika • Pravděpodobnost • Statistika. Nechybí však ani doporučené rozšiřující učivo pro přípravu studentů na vysokoškolské studium matematicko-přírodovědných, technických, ekonomických a dalších směrů, v nichž je dobrá připravenost studentů v matematice požadována: • Diferenciální a integrální počet • Úvod do finanční matematiky. Pochopení učiva usnadňují řešené příklady. K přehlednosti knihy přispívá barevné provedení grafů, diagramů, schémat a tabulek.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.