DETAIL KNIHY

MATEMATIKA PRO GYMNÁZIA POSLOUPNOSTI A ŘADY

MATEMATIKA PRO GYMNÁZIA POSLOUPNOSTI A ŘADY

MATEMATIKA PRO GYMNÁZIA POSLOUPNOSTI A ŘADY
Autor: Odvárko, Oldřich
Nakladatel: PROMETHEUS
EAN: 9788071963912
Žánr: Matematika
Rok vydání: 1995
Stav: Skladem
CENA: 168 Kč
Anotace

Ve 3. vydání z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá. Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnici lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem defirencován a umožňuje učiteli vybrat učivo podle počtu hodin matematice přidělených. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.