DETAIL KNIHY

NOVÁ CVIČEBNICE ANGLICKÉ GRAMATIKY

NOVÁ CVIČEBNICE ANGLICKÉ GRAMATIKY

NOVÁ CVIČEBNICE ANGLICKÉ GRAMATIKY
Autor: Peters, Sarah. Gráf, Tomáš
Nakladatel: POLYGLOT
EAN: 9788086195001
Žánr: Angličtina
Rok vydání: 2020
Stav: Není skladem
CENA: 468 Kč
Anotace

Cvičebnice jsou doplňkovým materiálem k jazykovým učebnicím. Neobsahují výklad gramatiky, ale příklady k intenzivnímu procvičování gramatických a lexikálních jevů. Knihy jsou určeny pro studenty všech úrovní, jsou vhodné i pro samouky, neboť ke každému cvičení je na protější straně uvedeno řešení. Každá kapitola je rozdělena do několika úrovní pokročilosti. V úrovni A se procvičují jevy, s nimiž se začátečník setká zhruba v prvních měsících studia, ať už se bude učit z kterékoli učebnice. Se zvyšující se úrovní roste i lexikální náročnost cvičení. V 30 kapitolách najdete přes 8500 příkladů rozdělených do překladových a doplňovacích cvičení. Student se musí zároveň soustředit na slovní zásobu, gramatiku, slovosled, interpunkci a další aspekty jazyka. Důraz je kladen i na problémy specifické pro české studenty (časová souslednost, předložky, vazba there is / are…). Cvičebnice svým obsahem přesahují středoškolskou úroveň.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.