DETAIL KNIHY

ORGANICKÁ CHEMIE PRO GYMNÁZIA

ORGANICKÁ CHEMIE PRO GYMNÁZIA

ORGANICKÁ CHEMIE PRO GYMNÁZIA
Autor: Pečová, Danuše
Nakladatel: NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
EAN: 9788071821427
Žánr: Učebnice
Rok vydání: 2005
Stav: Není skladem
CENA: 165 Kč
Anotace

Tato učebnice se snaží o shrnutí základního učiva organické chemie, které je obsaženo v osnovách chemie pro gymnázia. Předložený text by mohl najít své uplatnění také při přípravě studentů středních škol k přijímacím zkouškám ke studiu na vysokých školách jako jsou lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty se zaměřením na chemii, biologii a ochranu životního prostředí, vysoké školy veterinární a zemědělské, chemickotechnolo- gické fakulty, a podobně. Osnova učebnice je založena na logickém uspořádání poznatků z chemie tak, aby byla použitelná pro samostatné studium i pro metodické využití. Obsahuje proto kapitoly z organické chemie členěné podle schématu: 1. Vysvětlení základních pojmů a charakteristika skupin organických látek. 2. Popis jednoduchých praktických cvičení, která jsou realizovatelná jako demon- strační experimenty učitele i jako frontální pokusy studentů. 3.Kontrolní otázky k ověření pochopení učiva s výsledky a problémové úlohy s jejich správným řešením. Autorka přeje všem, kteří budou učebnici používat, úspěch ve studiu.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.