DETAIL KNIHY

PÍSMENKOV [1. DÍL UČEBNICE]

PÍSMENKOV [1. DÍL UČEBNICE]

PÍSMENKOV [1. DÍL UČEBNICE]
Autor: neuveden
Nakladatel: TAKTIK
EAN: 9788075635402
Žánr: Český jazyk
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
CENA: 109 Kč
Anotace

Učebnice obsahuje kapitoly přípravné fáze, kdy se děti připravují na výuku čtení, seznamují se s prostředím školy, procvičují pravolevou orientaci, hledají rozdíly a poznávají první písmenka. V průběhu celého podzimu a začátku zimy se děti seznámí se všemi velkými písmenky a naučí se číst a zapisovat jednoduché texty. Nechybí procvičení sluchové percepce, obrázkové čtení, grafomotorická cvičení atd. Všechna cvičení pracují pouze s písmenky, která žáci již znají, aby pro ně práce byla přiměřeně náročná. Žáci jsou od začátku vedeni k zapisování vlastních myšlenek a postřehů, velký důraz je kladen i na vlastní sebehodnocení, co se jim podařilo. Každou kapitolu a jednotlivá cvičení bohatě doprovází barevné ilustrace, současně jsou v učebnici použity i černobílé ilustrace, které si žáci mohou domalovat. Písmenkov je prvním dílem ucelené řady učebnic českého jazyka pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku genetickou metodou. Děti hravou formou začínají se čtením a psaním od přípravné fáze až po čtení malých písmen a slov se skupinami hlásek dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny, bě, pě, vě, mě. V celé řadě učebnic vystupují dvojčata Anička a Matěj, kteří se stanou dětem průvodci a zcela přirozenou cestou jim přiblíží nejen svůj svět, ale také svět písmen, slov a vět. Témata jsou řazena tak, aby korespondovala s děním v průběhu kalendářního roku i významnými událostmi v životě dětí navštěvujících 1. třídu.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.