DETAIL KNIHY

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA
Autor: Nolen-Hoeksema, S.
Nakladatel: PORTÁL
EAN: 9788026200833
Žánr: Psychologie
Rok vydání: 2012
Stav: Skladem
CENA: 2765 Kč
Anotace

Přepracované vydání jedné z nejužívanějších učebnic psychologie na světě. podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. Autoři zdůrazňují propojenost psychologického a biologického bádání. V knize jsou pokryty hlavní oblasti psychologie:

 • historie a metodologie oboru
 • neurobiologické základy lidského chování
 • kognitivní psychologie
 • emoce a motivace
 • psychologie osobnosti
 • psychický vývoj
 • sociální chování
 • psychopatologie
 • psychoterapie
 • Text je doplněn množstvím schémat, fotografií a grafů. Vede čtenáře k utváření vlastních názorů a umožňuje důkladné opakování získaných poznatků. V Portálu rovněž vyšly Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (2011) od Johna G. Carltona, obsahující testové otázky a úkoly k procvičení nesmírného množství dat této učebnice. Kniha vychází v novém českém překladu. Ten měl za předlohu patnácté anglické vydání, které bylo důkladně přepracováno a aktualizováno. Kniha je určena vysokoškolským studentům psychologie, učitelství, lékařství a různých sociálních oborů, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, středoškolákům připravujícím se na studium psychologie a dalším zájemcům o psychologii.
  První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordově univerzitě (USA). Postupně se učebnice stala známou jako dílo editorů Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírně úspěšná kniha průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění.

  Kontaktujte nás

  Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.