DETAIL KNIHY

ÚZ 1579 SPOTŘEBNÍ DANĚ. LÍH. ENERGETICKÉ DANĚ

ÚZ 1579 SPOTŘEBNÍ DANĚ. LÍH. ENERGETICKÉ DANĚ

ÚZ 1579 SPOTŘEBNÍ DANĚ. LÍH. ENERGETICKÉ DANĚ
Autor:
Nakladatel: SAGIT
EAN: 9788074886218
Žánr: Právo, zákony
Rok vydání: 2024
Stav: Skladem
CENA: 187 Kč
Anotace

Spotřební daně dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 1, 11, 33, 55, 56, 86, 112, 120, 170, 184, 199, 220, 248, 258, 295, 319, 373, 394, 401, 423, 436, 472, 505, 516, 550, 635, 649, 694, 704, 790, 838, 896, 932, 1020, 1060, 1095, 1122, 1145, 1190, 1216, 1314, 1349, 1415, 1487, 1505 a 1533. Toto číslo 1579 se od č. 1533 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.Obsah:kapitola I - SPOTŘEBNÍ DANĚ
 • Přehled zákona o spotřebních daních

 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

 • Vyhláška č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí

 • Vyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků

 • Vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny a metodách určení extraktu původní mladiny

 • Vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

 • Vyhláška č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen

 • Vyhláška č. 313/2005 Sb., o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením

 • Vyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů

 • Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

 • Vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách

 • Vyhláška č. 242/2023 Sb., o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejůkapitola II - LÍH
 • Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

 • Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

 • Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

 • Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihukapitola III - ENERGETICKÉ DANĚ
 • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – část čtyřicátá pátá: Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

 • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – část čtyřicátá šestá: Daň z pevných paliv

 • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – část čtyřicátá sedmá: Daň z elektřinyDALŠÍ PŘEDPIS K TÉMATU:
 • Informace GFŘ čj. 16182/17/7100-20117-010212, k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.najdete zdarma na www.spo.sagit.cz v sekci „Předpisy/Úplné znění“.


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.