DETAIL KNIHY

ÚZ 1580 CENNÉ PAPÍRY. KAPITÁLOVÝ TRH

ÚZ 1580 CENNÉ PAPÍRY. KAPITÁLOVÝ TRH

ÚZ 1580 CENNÉ PAPÍRY. KAPITÁLOVÝ TRH
Autor:
Nakladatel: SAGIT
EAN: 9788074886225
Žánr: Právo, zákony
Rok vydání: 2024
Stav: Skladem
CENA: 395 Kč
Anotace

V edici ÚZ dosud vyšly cenné papíry pod č. 19, 79, 99, 119, 143, 153, 186, 212, 244, 271, 323, 344, 362, 381, 409, 433, 477, 508, 548, 576, 616, 683, 738, 804, 851, 911, 975, 1039, 1073, 1138, 1222, 1298, 1337, 1372, 1449 a 1492. Toto č. 1580 se od č. 1492 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.

Obsah publikace:Kapitola I – Cenné papíry
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

 • Přehled zákona o dluhopisech

 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

 • Vyhláška č. 323/2012 Sb., o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh

 • Vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých blokůKapitola II – Dohled nad kapitálovým trhem
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonůKapitola III – Podnikání na kapitálovém trhu
 • Přehled zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

 • Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

 • Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

 • Vyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů

 • Vyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

 • Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

 • Vyhláška č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 • Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

 • Vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

 • Vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

 • Vyhláška č. 570/2020 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

 • Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištěníKapitola IV – Investiční společnosti a investiční fondy
 • Přehled zákona o investičních společnostech a investičních fondech

 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

 • Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

 • Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

 • Vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování

 • Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

 • Sdělení MF č. 203/2014 Sb., o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014

 • Vyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní banceKapitola V – Komoditní burzy
 • Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzáchKapitola VI – Seznam tuzemských relevantních předpisů
 • Seznam tuzemských relevantních předpisůKontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.